Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Đoàn phường Thanh Khê Tây. Nhằm thực hiện tốt chủ đề năm “Trật tự xã hội mỹ quan đô thị” và chương trình “Thành phố 4 an”. Đoàn phường xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự”

Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường và an ninh trật tự” không chỉ nâng cao ý thức và trách nhiệm của các bạn đoàn viên, thanh niên, người dân về công tác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn, xây dựng khu phố, dân cư kiểu mẫu, bảo vệ môi trường sống mà còn ngày một đóng góp nhiều hơn vào việc xây dựng, hình thành nên các địa bàn dân cư, điểm đô thị bảo đảm được tiêu chí xanh – sạch – đẹp trên toàn quận, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *