MÔ HÌNH “THƯ VIỆN THANH NIÊN 4.0”

Thực hiện chủ đề năm 2023 của quận Thanh Khê về “Năm đẩy mạnh chuyển đổi số, giữ vững phát triển kinh tế và an sinh xã hội” và của Đoàn Thanh niên “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”; Đoàn phường Thanh Khê Tây đã xây dựng công trình số hóa các nội dung về dữ liệu công tác đoàn.

Chỉ với thao tác truy cập mã QR này bằng tính năng quét mã trên điện thoại thông minh, các bạn đoàn viên thanh niên có thể nắm bắt các thông tin của đoàn :như các hoạt động, các kỹ năng thanh niên,các đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay cơ hội tìm việc làm được cập nhật liên tục bởi đội ngũ cán bộ đoàn… Ngoài ra “Thư Viện thanh niên 4.0” cũng thường xuyên cập nhật thêm về các tin tức về hoạt động của tuổi trẻ Thành phố cũng như quận Thanh Khê, các thông tin về hoạt động của địa phương. Trong thời gian sắp đến Đoàn phường sẽ bổ sung thêm các mục như: các chính sách, quyền lợi, các chủ trương của Đảng và nhà nước để các bạn đoàn viên thanh niên có thể nắm bắt kịp thời..

Mô hình “Thư viện Thanh niên 4.0” sẽ được triển khai tại các nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư trên địa bàn phường. Thông qua Mô hình này nhằm đổi mới; xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ và tăng cường khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức của đoàn viên, thanh niên và học sinh; tận dụng tối đa tính ưu việt các kênh mạng xã hội. Qua đó, thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ phường Thanh Khê Tây trong công tác chuyển đổi số.

https://padlet.com/nendn9292/DOANPHUONGTKT

Văn Nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *