MẶT TRẬN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HIỆP THƯƠNG THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG NĂM 2023

Chiều ngày 07/2/2023, Ủy Ban Mặt trận TQVN phường tổ chức hội nghị triển khai chương trình hiệp thương thống nhất thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Sữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Ban Thường trực và các tổ chức chính trị xã hội của phường.

Tại hội nghị, Ban Thường trực đã triển khai cụ thể 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, tập trung vận động Quỹ “ Vì người nghèo ”; các giải pháp giúp đỡ các hộ thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng. Vận động nhân dân thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. Phối hợp thực hiện công tác phổ cập giáo dục, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”; và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hội nghị cũng đã triển khai ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy Ban Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị – xã hội năm 2023.

Hương Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *