LỊCH TUẦN 1-2021

Lịch công tác tuần thứ 1 (Từ ngày 4/1/2021 – 10/1/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú

Thứ hai 04/01/2021

S 7h30: Giao ban đầu năm UBND Phường CBCC Cơ quan
C UBND Phường
Thứ ba 05/01/2021 S UBND Phường
C 14h: Họp HĐTV thuế UBND Phường Cương BT, Tưởng PCT Theo GM
Thứ tư 06/01/2021 S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm 07/01/2021 S 8h: Dự triển khai NĐ 148/2020 Luật đất đai HT2, UBND Thành phố Diệu CT, Vương
C 14h: Họp ra quân lập lại TT Vỉa hè UBND Phường Cương BT, Diệu CT, Tưởng PCT Theo GM
Thứ sáu 08/01/2021 S 8h: Dự tổng kết Quỹ VNN

9h30: Dự họp trực tuyến công tác phòng chống dịch

UBND phường

Phòng họp 2, UBND Quận

Diệu CT

Diệu CT

Theo GM

 

C 14h00: Dự tổng kết công tác tín dụng HTB, UBND Quận Cương BT, Diệu CT, Giang PCT Theo GM
Thứ bảy 09/01/2021 S 8h00: Dự TXCT HĐND Quận UBND Phường Cương BT, Sữ PBT, Diệu CT Theo GM
C UBND Phường
Chủ nhật 10/01/2021 S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.