LỊCH TUẦN 7

Lịch công tác tuần thứ 7 (Từ ngày 15/02/2021 đến 21/02/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

15/02

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

16/02

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

17/02

S 8h Giao ban đầu năm UBND Phường  CBCCNV
C UBND Phường
Thứ năm

18/02

S 9h00. Dự họp BCH mở rộng

9h Họp Ban chấp hành mở rộng

HT a quận

UBND Phường

Đ/c Diệu CT

Đ/c Tưởng, Giang

C UBND Phường
Thứ sáu

19/02

S UBND Phường
C 14h00. Dự họp phòng chống dịch trực tuyến PH 2 quận Đ/c Diệu dự
Thứ bảy

20/02

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

21/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.