LỊCH TUẦN 52-2022

Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 26/12/2022 đến 01/01/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

26/12

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h. Dự họp tiếp công dân quận

14h. Dự tổng kết CAP

17h30. Dự ngày hội tôn vinh hàng việt

PH 1 T2 quận

Công an phường

CV 29/3

Đ/c Tưởng dự

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT

Thứ ba

27/12

S   UBND Phường  
C 14h Hội ý Thường trực UBND phường UBND Phường
Thứ tư

28/12

S 8h. Dự họp cụm thi đua

8h Tổng kết công tác Đảng 2022

UBND Phường Đ/c Diệu CT

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h. Dự hiệp đồng giao quân

14h. Dự giải quyết người dân tự ý chặt cây xanh

HT BCHQS QUẬN

17 HQL

Đ/c Đ/c Diệu CT dự dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Thứ năm

29/12

S UBND Phường
C 14H. Dự tổng kết hội từ thiện HT Trụ sở nghề nghiệp 391/1 TCV Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

30/12

S 8h. Tổng kết công tác quỹ vì người nghèo PH UBND phường Đ/c Giang  PCT dự
C 14h Tổng kết phong trào TĐYN, TD BVANTQ năm 2022 UBND Phường Toàn thể CBCNV
Thứ bảy

31/12

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

01/01/2023

S Nghỉ Tết Dương lịch UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.