LỊCH TUẦN 52-2021

Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 27/12/2021 đến 31/12/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

27/12

S 8h00 Giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C 14h00. Dự tổng kết công an phường CAP Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

28/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

29/12

S 8h00. Dự hội nghị quận ủy

8h00. Dự họp trực tuyến triển khai luật ma túy, attp

Hội trường A quận

UBND phường

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT, thủy, mẫn dự

C 14h00. Dự tổng kết MT phường HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

30/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

31/12

S 8h00 Hội nghị tổng kết PT TĐYN&ANTQ HT UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

01/01/22

S Nghỉ Tết Dương lịch UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

02/01/22

S Nghỉ Tết Dương lịch UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.