LỊCH TUẦN 51-2022

Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

19/12

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h Dự họp tổng kết 10 năm NQ TW08 HT A quận Đ/c Diệu CT, Tuấn
Thứ ba

20/12

S UBND Phường
C 14h Tập huấn số hóa TTHC thuộc bộ phận 1 cửa TTHC TP-24 TP Đ/c Thảo, Vương
Thứ tư

21/12

S UBND Phường
C 19h30 Dự KN 78 năm QĐND Công viên 29/3 Đ/c Giang PCT
Thứ năm

22/12

S 9h gặp mặt cấp ủy kỷ niệm 22/12 HT UBND Phường
C 14h Dự tổng kết tù yêu nước UBND Phường Đ/c Giang PCT
Thứ sáu

23/12

S UBND Phường
C 14h Thâm nhập TN trúng tuyển NVQS HT UBND Phường
Thứ bảy

24/12

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

25/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.