LỊCH TUẦN 51-2021

Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 20/12/2021 đến 26/12/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

20/12

S 8h00 Họp giao ban HT UBND phườ-ng CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

21/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

22/12

S 8h00. Dự hội nghị quận ủy Hội trường A quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ năm

23/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

24/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

25/12

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

26/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.