LỊCH TUẦN 50-2022

Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 12/12/2022 đến 18/12/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

12/12

S 7h30. Dự giao ban ba khối và chào cờ UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

13/12

S 9h dự KN 45 năm ngày thành lập trường ĐHTDTT tại HT 1 HT ĐHTDTT Đ/c Giang PCT dự
C 14h Dự họp HĐND tp HT Số 1 T2 TP Đ/c Đ/c Tưởng dự
Thứ tư

14/12

S UBND Phường
C 14h Tập huấn HD cấu trúc chính quyền điện tử 02 Quang Trung Đ/c Thảo-VP
Thứ năm

15/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

16/12

S UBND Phường
C 14h. Dự tập huấn công tác dân vận HT Dân vận TP Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

17/12

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành

8h Tuyên truyền PCTP, đảm bảo ANTT tết và đăng ký cư trú

UBND Phường

HT UBND phường

 

CAP

C UBND Phường
Chủ nhật

18/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.