LỊCH TUẦN 50-2021

Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 13/12/2021 đến 19/12/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

13/12

S 7h30. Giao ban đầu tuần

7h00. Dự tập huấn chuyển đổi số

HT UBND

HT B quận

CBCC

Đ/c Giang PCT dự

C 14h00. Dự tổng kết cụm thi đua

14h00. Dự họp công tác phòng chống dịch

14h00. Dự khởi công nhà trẻ mẫu đơn

HT Tam Thuận

PH 2 T3 quận

Tại đường yên khê

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng PCT

Thứ ba

14/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

15/12

S 8h00. Dự họp HĐND TP Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h Họp triển khai thu thuế đất PNN UBND Phường Đ/c Tưởng PCT
Thứ năm

16/12

S UBND Phường
C 15h Hội ý Thường trực UBND phường UBND Phường
Thứ sáu

17/12

S 6h Diễn tập phương án PCCC và CNCH KDC 17 Đ/c Tưởng PCT
C UBND Phường
Thứ bảy

18/12

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

19/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.