LỊCH TUẦN 49-2022

Lịch công tác tuần thứ 49 (Từ ngày 05/12/2022 đến 11/12/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

05/12

S 7h.30 Dự học nghị quyết UBND Phường Đ/c Diệu, Tưởng, Giang
C 14h Dự học nghị quyết UBND Phường Đ/c Diệu, Tưởng, Giang
Thứ ba

06/12

S 7h.30 Dự học nghị quyết

8h. Dự tập huấn mỗi phường một sản phẩm

UBND Phường

HT Hoa sen 05 Đống đa

Đ/c Diệu, Tưởng, Giang

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h Dự học nghị quyết UBND Phường Đ/c Diệu, Tưởng, Giang
Thứ tư

07/12

S UBND Phường
C 14h. Dự tập huấn trọn hộ hưởng lợi CTĐ

14h. Dự tập huấn BVBMNN

HT 3 quân

HT B quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Thứ năm

08/12

S 8h. Dự tập huấn triển khai tập huấn trọn người hưởng lợi HT A quận đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

09/12

S 8h. Dự họp trực tuyến CC,VTLT, CNTT HT UBND phường Đ/c Diệu CT, Thảo
C 14h. Họp kiểm điểm BCH Đảng bộ phường HT UBND phường Đ/c Diệu; Tưởng; Giang dự
Thứ bảy

10/12

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

11/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.