LỊCH TUẦN 49-2021

Lịch công tác tuần thứ 49 (Từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

06/12

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần toàn thể cơ quan HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

07/12

S 8h30.Dự tập huấn chuyển đổi số HT 3 TP Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ tư

08/12

S 8h00. Dự hội thảo quản lý rác thải rắn Nhà hàng phú mỹ thành Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

09/12

S 8h00. Dự Tổng kết nhiệm vụ quân sự HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

10/12

S 8h00. Dự tổng kết công tác môi trường HT B quận Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h00. Dự tổng kết quỹ vì người nghèo HT UBND Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

11/12

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

12/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.