LỊCH TUẦN 48-2021

Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 29/11/2021 đến 05/12/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

29/11

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

30/11

S 8h00. Dự họp giải quyết đơn thư dự án khe cạn Tại phòng tiếp dân TP Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ tư

01/12

S 9h00. Dự hội nghị thí điểm điều trị người nhiễm COVID-19 Tại UBND phường Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự công bố cán bộ chủ chốt CCB phường Tại HT UBND Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

02/12

S 7h30. Dự đối thoại với nhân dân về xử lý đơn thư HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 14H00. Dự họp nghe báo cáo công tác giái phóng mặt bằng

14h00. Dự tập huấn xử lý đơn thư, kiếu nại tố cáo

PH 2 thành phố

PH 2 Quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ sáu

03/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

04/12

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

05/12

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.