LỊCH TUẦN 47-2022

Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

21/11

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

22/11

S 8h Họp kiểm điểm CBCC

8h-15h30. Dự hội thảo KDC bền vững về MT

UBND Phường

HT UBND quận

Toàn thể CBCC

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ tư

23/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

24/11

S 8h Kiểm điểm tập thể và UVUB P. Tiếp dân
C 14h Hội thảo An toàn thông tin mạng  trong CĐS 02 Quang Trung Đ/c Thảo
Thứ sáu

25/11

S UBND Phường
C 14h.Hội nghị tiếp xúc cử tri UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

26/11

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập

8h. Dự hn giao ban với CT quận

 

HT B quận

 

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

27/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.