LỊCH TUẦN 47-2021

Lịch công tác tuần thứ 47 (Từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

22/11

S 7h30. Giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

23/11

S 7h30. Dự tiếp xúc cử tri báo cáo kỳ họp thứ 2 Nhà hát trương Vương Đ/c Giang PCT dự
C 15h Hội ý Thường trực UBND Phòng Tiếp dân
Thứ tư

24/11

S UBND Phường
C 14h00. Dự tiếp xúc cư tri HĐND TP Tại HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

25/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

26/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

27/11

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Khôi, Thành

9h Hội ý thường trực UBND

UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

28/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.