LỊCH TUẦN 46-2022

Lịch công tác tuần thứ 46 (Từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

14/11

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C 15h. Dự KN 92 năm ngày truyền thống MT quận HT A quận Đ/ c Giang PCT dự
Thứ ba

15/11

S UBND Phường
C 15h. Dự giải quyết kiến nghị cử tri PH2 T3 quận
Thứ tư

16/11

S UBND Phường
C 14h30. Dự kiểm tra xử lý tại khe cạn Khe cạn Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ năm

17/11

S 8h. Dự tập huấn nghiệp vụ Tổ chức xây dựng đảng HT B quận đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

18/11

S 8h Hội nghị đối thoại với Nhân dân UBND Phường
C 17h. Dự KN 40 năm ngày nhà giáo VN Trường MNMĐ

DSTK

Đ/c Diệu, Đ/c Giang, PCT dự
Thứ bảy

19/11

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C 14h Dự KN 40 năm ngày nhà giáo VN Trường DDT, LVT Đ/c Tưởng PCT, đ/c GIang
Chủ nhật

20/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.