LỊCH TUẦN 46-2021

Lịch công tác tuần thứ 46 (Từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

15/11

S 7h30. Giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

16/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

17/11

S 8h00. Dự hội nghị quận ủy HT A quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ năm

18/11

S 8h00. Dự họp triển khai trạm y tế lưu động HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Dự buổi rà soát nghĩa vụ tài chính hộ 2ha PH 1 quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

19/11

S UBND Phường
C 14h00. Dự buổi làm viêc với Đảng ủy phường HT UBND phường Đ/c Giang dự
Thứ bảy

20/11

S 9h30. Dự ngày nhà giáo việt nam

Trực cơ quan: Đ/c Giang, Văn, Thành

HT Cao đẳng TM Đ/c Diệu CT
C UBND Phường
Chủ nhật

21/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.