LỊCH TUẦN 45-2022

Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 07/11/2022 đến 13/11/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

07/11

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tháng 3 khối UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

08/11

S 8h30 Họp Ủy viên UB Phòng Tiếp dân phường Thành viên UVUB
C 14h BTV Quận ủy về làm việc UBND Phường BCH Đảng bộ
Thứ tư

09/11

S 8h Dự nghe công bố QĐ cán bộ HT quận Đ/c Tưởng PCT
C 14h Tiếp công dân Khe cạn

14h Họp nghe liên quan quy hoạch vịnh Đà Nẵng

UBND Phường

Đà Nẵng

Đ/c Tưởng PCT

Đ/c Diệu CT

Thứ năm

10/11

S UBND Phường
C 14h Dự hội nghị Quận ủy HT quận Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

11/11

S 8h Họp số hóa TTHC HT B quận Đ/c Giang, Thảo
C 14h Dự góp ý quy hoạch hồ 2ha HT quận Đ/c Vương
Thứ bảy

12/11

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

13/11

S UBND Phường
C 14h Dự ngày Đại đoàn kết TD 4A Nhà shinh hoạt 4A Đ/c Diệu, Tưởng, Giang
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.