LỊCH TUẦN 45-2021

Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 08/11/2021 đến 14/11/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

08/11

S 7h30. Giao bàn đầu tuần HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

09/11

S UBND Phường
C 14h00. Dự gặp mặt 91 năm ngày MT

14h00. Dự họp pcông bố hết bệnh phòng

Tại HT UBND

HT B quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ tư

10/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

11/11

S 8h00. Dự đánh giá CNTT 2021 Tai HT 2T3 quận Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

12/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

13/11

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

14/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.