LỊCH TUẦN 44-2022

Lịch công tác tuần thứ 44 (Từ ngày 31/10/2022 đến 06/11/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

31/10

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần

7h30 Dự khai giảng trường ĐH TDTT

UBND Phường

Trường ĐH TDTT

Toàn thể CBCC

Đ/c Giang PCT

C UBND Phường
Thứ ba

01/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

02/11

S UBND Phường
C 14h00. Dự rút kinh nghiêm diễn tập phòng thủ HT BCH QS Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

03/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

04/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

05/11

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

06/11

S UBND Phường
C Dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại nhà VH 5,6 Nhà sinh hoạt 5,6 Đ/c Giang PCT
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.