LỊCH TUẦN 44-2021

Lịch công tác tuần thứ 44 (Từ ngày 01/11/2021 đến 07/11/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

01/11

S 7h30. Giao ban đầu tuần

8h00. Dự trao phương tiện sinh kế

HT UBND

HT A quận

CBCC

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Thứ ba

02/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

03/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

04/11

S UBND Phường
C 14h Hội ý thường trực UBND UBND Phường
Thứ sáu

05/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

06/11

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

07/11

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.