LỊCH TUẦN 43-2022

Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 24/10/2022 đến 30/10/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

24/10

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần

8h30. Dự hội nghị huấn luyện dân quân biển

UBND Phường

Nhà thi đấu đa năng

Toàn thể CBCC

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ ba

25/10

S UBND Phường
C 14h. Dự họp báo cáo điều chỉnh mở rộng trường học PH 2 quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ tư

26/10

S 8h. Dự mừng thọ người cao tuổi UBND Phường Đ/c Giang  PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

27/10

S 8h. Dự buổi kiểm tra công tác mặt trận

8h. Dự họp liên quan đến quy hoạch ven biển

UBND Phường

HT B quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

28/10

S UBND Phường
C 14h. Dự thu hồi đất tại khe cạn

14h. Dự họp ra mắt mô hình thực hiện chuyển đổi số

15h30. Dự kiểm tra giám sát H CCB

PH 1 quận

HT UBND

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ bảy

29/10

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

30/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.