LỊCH TUẦN 43-2021

Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 25/10/2021 đến 31/10/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

25/10

S 7h30. Giao ban toàn thể cơ quan HT UBND CBCC
C 14h00. Dự khảo sát đượng mẹ nhu Tại tuyến đường Mẹ Nhu Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

26/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

27/10

S 8h00. Ban pháp chế HĐND thành phố làm việc với quận PH1 quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ năm

28/10

S 8h00. Dự triển khai mã QR phòng chống dịch Tại HT UBND Thạc Gian Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự hội thảo khám sang lọc bệnh lao Tại HT Bệnh viện phổi Đà Nẵng Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

29/10

S 8h00. Dự hội nghị CBCC, VC Trường mầm non Mẫu Đơn Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

30/10

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

31/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.