LỊCH TUẦN 42-2022

Lịch công tác tuần thứ 42 (Từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

17/10

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần

8h. Dự họp phát động PCCC

UBND Phường

CAQ

Toàn thể CBCC

Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ ba

18/10

S UBND Phường
C 16h. Dự họp Công chức, viên chức Trường Mầm non mẫu đơn Đ/c Giang PCT dự
Thứ tư

19/10

S UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị sơ kết quý 3

14h Dự họp Khe cạn

HT A quận

Phòng họp quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng PCT

Thứ năm

20/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

21/10

S 8h Tập huấn lập hồ sơ công việc điện tử đối với TTHC ở một cửa KS Biển Vàng Đ/c Thảo, Thành
C UBND Phường
Thứ bảy

22/10

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành

8h Dự họp PCCC

UBND Phường Đ/c Tưởng PCT
C UBND Phường
Chủ nhật

23/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.