LỊCH TUẦN 42-2021

Lịch công tác tuần thứ 42 (Từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

18/10

S 8h00. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

19/10

S 8h00. Dự họp tiếp dân HT UBND quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Dự lễ kỷ niệm 91 năm ngày HPN HTUBND Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

20/10

S 9h00. Dự kiểm tra công tác mặt trận HT nhỏ UBND phường Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

21/10

S UBND Phường
C 14h00.  Dự triển khại ĐHTDTT

15h00. Dự kiểm tra Mặt trận phường

Tại HT B quận

Tại TH UBND phường

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Thứ sáu

22/10

S 8h00. Dự tiếp đoàn kiểm tra

8h00. Dự tập huấn công tác PCCC

Tại HT B quận

Tại CAQ

Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

23/10

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

24/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.