LỊCH TUẦN 41-2022

Lịch công tác tuần thứ 41 (Từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

10/10

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

11/10

S UBND Phường
C 14h. Dự kỷ niêm Hội nông dân phường

14h. Dự buổi làm việc với phòng QLĐT quận

UBND Phường Đ/c Diệu CT

Đ/c Tưởng PCT

Thứ tư

12/10

S 8h. Dự hội nghị công tác tôn giáo Khách sạn công đoàn Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

13/10

S UBND Phường
C 14h. dự giám sát thi công dự án khe cạn

14h. Dự đánh giá nếp sống văn minh đô thị

HT B quận

PH 2 quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ sáu

14/10

S 8h30. Dự báo cáo trả lời đơn thư tại quận

8h30. Dự khởi công công trình cống thoát nước

PH 1 quận

HT UBND phường

Đ/c Đ/c Diệu CT dự dự

Đ/c Diệu CT dự

C 14h. Dự đánh giá tình hình tín dụng PH 2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

15/10

S 8h. Dự hội nghị cán bộ viên chức

Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành

Mầm non mẫu đơn

 

Đ/c Giang PCT dự

 

C UBND Phường
Chủ nhật

16/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.