LỊCH TUẦN 40-2022

Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

03/10

S 8h00 Giao ban ba khối

9h30 Họp BCH Đảng bộ

UBND Phường Toàn thể CBCC

 

C UBND Phường
Thứ ba

04/10

S UBND Phường
C 14h Dự sơ kết 9th của Đảng ủy UBND Phường CT, 2 PCT
Thứ tư

05/10

S 8h00. Dự họp rà soát hộ nghèo

8h. dự kiểm tra BV BMNN

8h. Dự tiếp xúc cử tri

Khách sạn phương đông

Tại PH Nhỏ

HT A quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h Họp UVUB tháng 10 UBND Phường CT, 2PCT, CA, QS
Thứ năm

06/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

07/10

S 8h. Hội nghị sơ kết 9 tháng UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h. Phục vụ kiểm tra VTLT; CNTT; CCHC UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

08/10

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

09/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.