LỊCH TUẦN 4-2021

Lịch công tác tuần thứ 4 (25/01/2021-30/01/2021)

Thứ/ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai

25/01/2021

S 8h00 Dự họp tổng kết phòng trào thi đua yêu nước HT A quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h00. Tổng kết QCDCCS Tại HT UBND phường
15h 30. Giao ban đầu tuần (3 khối) Tại HT UBND phường Toàn thể
Thứ Ba

26/01/2021

S
C 14h00. Dự phân loại chất thải rắn Tại P TNMT quận Đ/c Tưởng dự
Thứ Tư

27/01/2021

S 8h Dự tổng kết 133 Ông Ích Khiêm Đ/c Thủy – VX
C
Thứ Năm

28/01/2021

S 8h Họp BTC Lễ hội Cầu ngư Tại HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự kỷ niệm ngày thành lập Đảng Tại HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
18h45. Dự ra quận trấn áp tội phạm Tại đồn Biên phòng Phú Lộc Đ/c Diệu CT dự
Thứ Năm

29/01/2021

8h Trao quà cho hộ nghèo

Tại HT UBND phường

Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự trao quà trẻ em khó khăn Tại Làng hy vọng Đ/c Giang PCT dự
Thứ Bảy

30/01/2021

S Trực cơ quan (Đ/c Tưởng PCT , Khôi, Lập)

7h30 Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân

 

Đồn BPPL

Toàn thể CBCCNV

Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.