LỊCH TUẦN 39-2022

Lịch công tác tuần thứ 39 (Từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

26/9

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần

8h Dự kiểm tra đo đạc tại khe cạn

UBND Phường

Khe cạn

Toàn thể CBCC

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ ba

27/9

S 7h. Dự họp chống bão HT CA quận Đ/c Tưởng PCT dự
C Triển khai sơ tán nhân dân tránh bão UBND Phường
Thứ tư

28/9

S Triển khai khắc phục hậu quả sau bão UBND Phường
C Triển khai khắc phục hậu quả sau bão UBND Phường
Thứ năm

29/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

30/9

UBND Phường
C 14h. Dự HN giáo dục quốc phòng Phường chính Gián Đ/c Giang PCT dự dự
Thứ bảy

01/10

S 6h30 Ra quan tổng dọn VSMT toàn địa bàn

Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Lập

UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

02/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.