LỊCH TUẦN 39-2021

Lịch công tác tuần thứ 39 (Từ ngày 27/9/2021 đến 03/10/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

27/9

S 7h30.Dự giao ban toàn thể cơ quan (3 khối)

10h00. Dự họp công tác khen thưởng COVID

HT UBND

Tại cụm thi đua Tam Thuận

CBCC

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ ba

28/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

29/9

S UBND Phường
C 14h00. Dự họp ký kết công tác phối hợp với đồng biên phòng Tại Đồn biên phòng Phú Lộc Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

30/9

S UBND Phường
C UBND Phường

Thứ sáu

01/10

S 7h30. Dự đại hội Phụ nữ quận UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

02/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

03/10

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.