LỊCH TUẦN 38-2022

Lịch công tác tuần thứ 38 (Từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

19/9

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

20/9

S 7h00 Tổ chức phát động tiêm vắc xin phòng Covid-19 Trường TH Lê Văn Tám Đ/c Giang, Thảo, Hải, Mẫn
C UBND Phường
Thứ tư

21/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

22/9

S 8h, Dự họp chuyển đổi số

8h30. Dự họp thông báo QĐ nghỉ hưu trường TM

HT ph 2 quận

Tại trường TM

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

23/9

S UBND Phường
C 14h. dự họp xử lý tuyến cống khe cạn

15h 30. Dự nghiệm thu nhà đại đoàn kết

PH 1 quận

T 10

Đ/c Tưởng PCT  dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ bảy

24/9

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

25/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.