LỊCH TUẦN 38-2021

Lịch công tác tuần thứ 38 (Từ ngày 20/9/2021 đến 26/9/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

20/9

S 7h30.Dự giao ban toàn thể cơ quan (3 khối) HT UBND CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

21/9

S UBND Phường
C 16h00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

22/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

23/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

24/9

S 8h00. Dự kiểm tra công tác phòng chống dịch, chi trả các gói hô trợ UBND Phường Đ/c Diệu, Tưởng dự
C UBND Phường
Thứ bảy

25/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

26/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.