LỊCH TUẦN 37-2022

Lịch công tác tuần thứ 37 (Từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

12/9

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

13/9

S UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị quán triệt văn bản mới

19h. Dự HN triển khai xây dựn mô hình Khu dân Cư thân thiện MT

HTT 2 TTHC TP

Nhà SH 4a

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Thứ tư

14/9

S 8h.Dự nghe thông tin thời sự HT A quận Đ/c Diệu, 2PCT dự
C 14h. Dự đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách BHXH HTB quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

15/9

S 8h. Dự tập huấn tổ công nghệ số HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

16/9

S 14h dự họp BCĐ chuyển đổi số

15h. dự góp ý kế hoạch thí điểm dịch vụ tại đường biển NTT

HT 2 quận

PH 2 quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Tưởng PCT  dự

C UBND Phường
Thứ bảy

17/9

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Lập, Văn UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

18/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.