LỊCH TUẦN 37-2021

Lịch công tác tuần thứ 37 (Từ ngày 13/9/2021 đến 19/9/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

13/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

14/9

S UBND Phường
C 16h Dự họp về công tác phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT
Thứ tư

15/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

16/9

S UBND Phường
C 16h Dự họp về công tác phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT
Thứ sáu

17/9

S UBND Phường
C 16h Dự họp về công tác phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT
Thứ bảy

18/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

19/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.