LỊCH TUẦN 36-2023

Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 05/9/2023 đến 10/9/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

04/9

S Nghỉ bù Lễ 2/9 UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

05/9

S 7h. Dự khai giảng các trường trên địa bàn phường

9h Họp giao ban ba khối

Tại các trưởng

UBND Phường

Đ/c Diệu, Giang; Tưởng  dự

Toàn thể CBCC

C UBND Phường
Thứ tư

06/9

S 8h. Dự họp triển khai công tác xử lý chó, mèo thả rông HT A quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

07/9

S 9h. Dự buổi làm việc liên qua đến sắp xếp đơn vị hành chính HT 1 T2 TP đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự buổàm việc với QTĐT quận HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

08/9

S 7 giờ 30 phút ngày 08/9/2023. Dự tập huấn quẩn lý hạ tầng và đô thị HT A quận Đ/c Diệu, Tưởng PCT
C UBND Phường
Thứ bảy

09/9

S Trực cơ quan (Diệu, Thành, Khôi) UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

10/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.