LỊCH TUẦN 36-2022

Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 05/9/2022 đến 11/9/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

05/9

S 6h30. Dự khai giảng các trường

7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tháng

Tại các trường

UBND Phường

Đ/c Diệu CT; 2 PCT

Toàn thể CBCC

C UBND Phường
Thứ ba

06/9

S UBND Phường
C 14h. Dự tập huấn NĐ số 37/2022/NĐ

14h Dự họp triển khai các dự án

HT QS quận

Tại quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Vương

Thứ tư

07/9

S 8h Dự gặp mặt cấp ủy CB sau đại hội UBND Phường BCH Đảng bộ
C UBND Phường
Thứ năm

08/9

S 8h Tổ chức triển khai bầu cử TDP UBND Phường CT, 2 PCT, VP
C 18h Tổ chức trung thu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

09/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

10/9

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

11/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.