LỊCH TUẦN 36-2021

Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 06/9/2021 đến 12/9/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

06/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

07/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

08/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

09/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

10/9

S UBND Phường
C 15h00. Dự họp phòng chống bão lụt UBND Phường Đ/c Diệu CT Tưởng PCT dự
Thứ bảy

11/9

S 8H00. Dự họp trực tuyến về phòng chống dịch UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Chủ nhật

12/9

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.