LỊCH TUẦN 35-2023

Lịch công tác tuần thứ 35 (Từ ngày 28/8/2023 đến 03/9/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

28/8

S 8h00. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

29/8

S 8h. Dự tập huấn xử lý vi phạm hành chính HT A quận Đ/c Giang PCT dự, Thành
C 14h. Dự giải quyết cống thoát nước tại T1 Tổ 1 TKT Đ/c  Tưởng dự
Thứ tư

30/8

S 8h30. Dự hội nghị đánh giá thí điểm chính quyền đô thị HT số 3 T2 TP Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ năm

31/8

S 8h. Dự họp nội dung thành lập tổ bắt chó mèo PH 1 quận đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ sáu

01/9

S Nghỉ lễ UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

02/9

S Nghỉ lễ UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

03/9

S Nghỉ lễ UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.