LỊCH TUẦN 35-2021

Lịch công tác tuần thứ 35 (Từ ngày 30/8/2021 đến 05/9/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

30/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Thứ ba

31/8

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ”

8h Họp trực tuyến về triển khai công tác cách ly tại nhà đối với F1

UBND Phường

Phòng Tiếp dân

 CBCC

Đ/c Diệu – CT, Hải – VP

C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Thứ tư

01/9

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Thứ năm

02/9

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Thứ sáu

03/9

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Thứ bảy

04/9

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Chủ nhật

05/9

S Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
C Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 “3 tại chỗ” UBND Phường  CBCC
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.