LỊCH TUẦN 34-2022

Lịch công tác tuần thứ 34 (Từ ngày 22/8/2022 đến 28/8/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

22/8

S 8h00 Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

23/8

S UBND Phường
C 14. Dự HN công tác chuyển đổi số HT  quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ tư

24/8

S 8h Dự Đại hội CB 12 206 DSTK Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự hội nghị sơ kết thực hiện 1 năm thực mô hình chính quyền đô thị HT 1 thành phố Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

25/8

S 8h Hội nghị thông tin tuyên truyền QIII/2022

8h Dự hội nghị rác thải tại nguồn

UBND Phường

Trung tâm TP

Toàn thể CBCC

Đ/c Tưởng, Đạt

C 14h. Dự trao quà hộ nghèo UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

26/8

S UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về rác thải nhựa UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ bảy

27/8

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

28/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.