LỊCH TUẦN 33-2022

Lịch công tác tuần thứ 33 (Từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

15/8

S 8h00. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

16/8

S 8h. Dự tập huấn công tác PCCC HT CA quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ tư

17/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

18/8

S 7h15 Phát động chiến dịch tiêm vắc xin

8h. Dự kỷ niệm ngày thành lập CAP

8h. Dự hội thảo trực tuyến số hóa kết nối

156 Hà Huy Tập

UBND Phường

Phòng họp 2 quận

Đ/c Giang PCT

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

19/8

S UBND Phường
C 14h Tham dự Đại hội CB 13 UBND Phường
Thứ bảy

20/8

S 6h30 Tổ chức phát động ngày Chủ nhật “Xanh-Sạch-Đẹp” và ra quân diệt lăng quang, bọ gậy phòng chống dịch SXH

Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Văn, Lập

Yên Khê 2 Toàn thể CBCC, KDC
C 14h Tham dự Đại hội CB KDC UBND Phường
Chủ nhật

21/8

S 14h Tham dự Đại hội CB KDC UBND Phường
C 14h Tham dự Đại hội CB KDC UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.