LỊCH TUẦN 32-2023

Lịch công tác tuần thứ 32 (Từ ngày 07/8/2023 đến 13/8/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

07/8

S 8h00. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự tập huấn công tác môi trường tại 24 Trần Phú 24 Trần Phú Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

08/8

S 8h30. Dự họp CCHC-CĐS-Đề án 06

8h. Dự tập huấn công tác môi trường tại 24 Trần Phú (cả ngày)

UBND Phường

24 Trần Phú

Đ/c Diệu CT, Giang, CAP, Bộ phận 1 cửa

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h Bí thư Quận ủy về làm việc với CB 4A và 4B HT UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

09/8

S h. Dự tập huấn công tác môi trường tại 24 Trần Phú (cả ngày) 24 Trần Phú Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ năm

10/8

S 8h Phát phụ cấp và làm thẻ ngân hàng cho các HĐT

8h. Dự HN tiếp công dân tại thành phố

HT UBND Phường

HT HĐND TP

 

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ sáu

11/8

S 8h Dự hội nghị VANTQ Tại trường ĐH TDTT Đ/c Giang PCT
C 14h Dự hội nghị học tập chuyên đề quý III/2023 HT UBND Phường Toàn thể CBCC
Thứ bảy

12/8

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

13/8

S 8h Tổ chức ngày hội Toàn dân BVANTQ HT UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.