LỊCH TUẦN 32-2021

Lịch công tác tuần thứ 32 (Từ ngày 09/8/2021 đến 14/8/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

09/8

S UBND Phường
C 14h họp UVUB

16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch

Phòng tiếp dân

Tại UBND quận

 

Đ/c Diệu CT dự

Thứ ba

10/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ tư

11/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

12/8

S 8h00. Dự kỳ họp thứ 2 HĐND TP Tại HT B quận Đ/c Diệu CT dự
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

13/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

14/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Chủ nhật

15/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.