LỊCH TUẦN 31-2023

Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 31/7/2023 đến 06/8/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

31/7

S 8h00. Giao ban, chào cơ đầu tuần 3  khối UBND UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h. Dự kiểm tra khe cạn Tại khe cạn Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ ba

01/8

S UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri HT A quận Đ/c Tưởng PCT
Thứ tư

02/8

S UBND Phường
C 14h. Dự HN đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm HT B quận Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

03/8

S 8h. dự HN trao đổi giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình TE

8h. Dự giao ban công tác phối hợp các LL theo NĐ 03/2019

HTB quận

Tại 04 Lê Duẩn

Đ/c Diệu; Giang; Trà dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h. Dự công tác kiểm tra giám sát công tác tín dụng HT1 T2 TP Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

04/8

S 8h. Dự tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đinh

8h. Dự Hội nghị sơ kết phát triển hợp tác xã

8h. Dự trập huấn công tác tôn giáo

Khách sạn công đoàn

HT 05 Đống Đa

Khách sạn công đoàn

Đ/c Giang; Mẫn dự

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

05/8

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Lập

8h-17h. Tập huấn quản lý hoạch định chính sách

 

HT T3 Khu công nghệ phần mềm

 

Đ/c Giang, Thảo

C UBND Phường
Chủ nhật

06/8

S 7h00 Tổ chức ngày hội Thanh niên Tôn giáo Trường Đỗ Đăng Tuyển UBND-UBMT-PN-ĐTN
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.