LỊCH TUẦN 31-2022

Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

01/8

S 7h30. Dự giao ban, chào cờ đầu tháng 3 khối UBND Phường Toàn thể CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

02/8

S 8h. Dự lễ phát động tiêm vắc xin HT B quận Đ/c Giang PCT dự
C UBND Phường
Thứ tư

03/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

04/8

S 8h00. Dự giao ban Thủy Sản

8h00. Dự tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu (2 ngày)

Phòng QLNN T3

UBND Hòa Khê

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C 15h30. Dự họp lấy ý kiến mở thông đường Sư đoàn 372 Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

05/8

S 8h Hội ý Thường trực UBND UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

06/8

S Trực cơ quan: Đ/c Giang, Văn, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

07/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.