LỊCH TUẦN 31-2021

Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 02/8/2021 đến 07/8/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

02/8

S 8h Hội nghị đối thoại trực tuyến HT UBND CBCC
C Toàn phường tập trung phòng chống dịch UBND Phường
Thứ ba

03/8

S UBND Phường
C 15h00. Dự họp trực tuyến PCD 29/3

16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch

 

Tại UBND quận

Đ/c Giang PCT dự

Đ/c Diệu CT dự

Thứ tư

04/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

05/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

06/8

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ bảy

07/8

S Làm việc cả ngày UBND Phường CBCC
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch Tại UBND quận Đ/c Diệu CT dự
Chủ nhật S Làm việc cả ngày UBND Phường CBCC
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.