LỊCH TUẦN 30-2023

Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 24/7/2023 đến 30/7/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

24/7

S 7h Dâng hương

9h. Giao ban chủ tịc UBND quận

Nhà Bia TKĐ và Nghĩa trang liệt sĩ TP

HT B quận

 

Toàn thể CBCC phường

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ ba

25/7

S 8h. Dự HN sơ kết đảng bộ quận Thanh Khê HT A quận Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự hội nghị sơ kết Hội Phụ nữ UBND Phường Đ/c Tưởng PCT
Thứ tư

26/7

S 8h. Đi thăm các gia đình chính sách trên địa bàn phường KDC Đ/c Diệu, Giang
C 14h Dự hội nghị công tác tín dụng PH 2 quận PH 2 quận
Thứ năm

27/7

S 8h. Họp thành viên UBND phường UBND Phường Đ/c Diệu; Giang; Tưởng dự
C 14h. Dự họp khảo sát giá đất PH 2 quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ sáu

28/7

S UBND Phường
C 14h. Dự buổi huấn luyện quân nhân dự bị

14h30 Họp BCH Đảng bộ

UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ bảy

29/7

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

30/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.