LỊCH TUẦN 30-2022

Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 25/7/2022 đến ngày 31/7/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

25/7

S 8h. 25.7 Dự kỳ niệm ngày TBLS tại HTA quận HT A quận Đ/c Diệu CT
C 14h00. Dự giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC
Thứ ba

26/7

S UBND Phường
C 14h30. Dự họp tại phòng QLĐT quận

14h. Dự tổng kết người có công TP

Phòng QLĐT quận

HT số 3 T2 TP

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ tư

27/7

S 6h45 Đi thắp hương tại nhà Bia TKĐ và Gò Cao TKĐ và Gò Cao CBCC
C UBND Phường
Thứ năm

28/7

S 8h00. Dự tập huấn đăng ký cấp giấy CNQSD đất 177 Trần Phú Đ/c Diệu CT dự
C 14h30. Dự tổng kết Đại hội TDTT UBND Phường Đ/c Giang dự
Thứ sáu

29/7

S 7H45 Dự tiếp xúc cử tri

8h00. Dự tập huấn đăng ký cấp giấy CNQSD đất

HTA  UBND quận

Tại 177 Trần Phú

Đ/c Tưởng dự

Đ/c Diệu CT dự

C UBND Phường
Thứ bảy

30/7

S 6H30. Dự phát động mô hình Hội Nông dân

8h30. Dự trại hè kết nối

Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Văn, Thành

186 Yên Khê 1

Làng Hy Vọng

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

C UBND Phường
Chủ nhật

31/7

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.