LỊCH TUẦN 30-2021

Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 26/7/2021 đến 31/7/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

26/7

S UBND Phường
C 16h30. Dự họp trực tuyến PCDịch PH2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

27/7

S 8h00. Dự họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch tại các chợ PH2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
C UBND Phường
Thứ tư

28/7

S Tập trung phòng chống dịch phục vụ xét nghiệm UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

29/7

S 8h đối thoại với hộ nghèo UBND Phường
C 6h30. Dự họp trực tuyến PCDịch PH2 T2 quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

30/7

S 8h30. Dự xử lý vi phạm cưỡng chế hồ 2ha phòng TNMT quận Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ bảy

31/7

S 7h30. Trực cơ quan (đ/c Diệu, Văn, Lập)

8h30. Dự tiếp xúc HĐND thành phố tại quận

UBND Phường

HT A quận

 

Đ/c Diệu CT

C UBND Phường
Chủ nhật

01/8

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.